×

เตรียมประชุมขึ้นทะเบียนมรดกโลก ไทยเสนอเมืองโบราณศรีเทพ, ปราสาทพนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ำ, ปราสาทปลายบัด บรรจุบัญชีเบื้องต้น

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2019
  • LOADING...

คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 จะเริ่มเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการช่วงค่ำวันนี้ (30 มิ.ย) โดยอาเซอร์ไบจานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งปีนี้ไทยได้เสนอขึ้นทะเบียนเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น 2 แหล่ง

 

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ ศูนย์การประชุมบากู กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน จะเริ่มเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการช่วงค่ำวันนี้ (30 มิ.ย.) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็น 1 ใน 21 ประเทศรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 

 

เนื่องจากกรุงบากูเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่มีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา โดยเจ้าภาพจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดการประชุมสมัยสามัญประจำปีในเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ 

 

บรรยากาศในภาพรวมมีคณะผู้แทนและสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ เริ่มทยอยเดินทางมาลงทะเบียนและเก็บบรรยากาศโดยรอบการจัดงานอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่ของอาเซอร์ไบจานคอยให้การต้อนรับ ดูแล อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยอย่างดีในฐานะเจ้าภาพ 

 

ในส่วนของไทย คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาถึงและลงทะเบียนแล้วบางส่วน เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ไทยจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก โดยเสนอเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมคือ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะมีคุณค่าแห่งเมืองโบราณขนาดใหญ่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว 1,700 ปี ต่อเนื่องยุคทวารวดี ศตวรรษที่ 12-16 และวัฒนธรรมขอม โดยมีปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง เขาคลังใน เขาคลังนอก ปรางค์ฤาษี และถ้ำเขาถมอรัตน์ โดยเฉพาะเจดีย์เขาคลังนอกที่กรมศิลปากรขุดแต่งเมื่อปี 2551 ต่อมาพบเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบในวัฒนธรรมทวารวดี บ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองของศรีเทพในอดีต

     

และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด ตั้งอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสิ่งก่อสร้างในอดีตที่แสดงถึงความเชื่อและปรัชญาในศาสนาฮินดู สะท้อนถึงภูมิปัญญาชั้นสูงในการเลือกสถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว โดยข้อมูลจากศิลาจารึกและหลักฐานสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่พบบริเวณปราสาทพนมรุ้งและที่เชิงเขาด้านทิศใต้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้

     

ปัจจุบันมีมรดกโลกทั้งหมด 1,092 แห่งใน 167 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 845 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 209 แห่ง และเป็นแบบผสมทั้งสองประเภทอีก 38 แห่ง 

 

ซึ่งไทยมีแหล่งมรดกโลกแล้ว 5 แหล่งที่ควรค่ากับการอนุรักษ์ ประกอบด้วย เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร, นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยยูเนสโกจะประกาศสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประจำปีนี้ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising