×

‘บิ๊กตู่’ ใช้มาตรา 44 ดันผังเมืองใหม่ 3 จังหวัดอีอีซี นักวิชาการชี้ขัดกฎหมาย ฉวยโอกาส ขาดกาลเทศะ

26.10.2017
  • LOADING...

     25 ตุลาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี โดยมิให้นํากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับ

 

Photo: LILIAN SUWANRUMPHA/AFP

     ด้าน ดร. สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘Somnuck Jongmeewasin’ วิจารณ์การออกคำสั่ง ม.44 ดังกล่าวว่า เป็นการฉวยโอกาสและขาดกาลเทศะอย่างร้ายแรงในการชิงออกกฎหมายผลักดันโครงการขนาดใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับประชาชน พร้อมบอกเหตุผลที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ต้องออกคำสั่งโดยใช้อำนาจพิเศษผลักดันโครงการนี้ เนื่องจากโครงการมาบตาพุดเฟส 3 ที่จะมีการถมทะเล ซึ่งเป็นโครงการสำคัญเพื่อรองรับอีอีซีนั้น ขัดกฎหมายผังเมืองของจังหวัดระยอง และกฎหมายผังเมืองมาบตาพุด

 

Photo: Tuwaedaniya/AFP

     ข้อความที่ ดร. สมนึก จงมีวศิน เขียนผ่านเฟซบุ๊กวิจารณ์การออกคำสั่ง ม.44 กรณีดังกล่าวมีดังนี้

     ‘ช่วงนี้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาการถวายความไว้อาลัยครั้งสุดท้าย และเตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้ วันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งในชีวิตของคนไทยทุกคน…

 

Photo: Madaree/AFP

     ‘แต่หัวหน้า คสช. กลับกระทำการสวนทางความรู้สึกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนภาคตะวันออก โดยการออกคำสั่ง คสช. ที่ 47/2560 ผ่านมาตรา 44 ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองในพื้นที่ EEC ทั้ง 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในทันที ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป… ทั้งหมดระบุไว้ชัดในข้อ 4 วรรค 1 และข้อ 5 ภายใต้คำสั่งอัปยศฉบับนี้ ที่หัวหน้า คสช. หน้ามืดตามัว เห็นผิดเป็นชอบ ไปช่วยผลัก-ช่วยดันให้โครงการในพื้นที่ EEC ผ่านไวๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่สนกฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่ และขาดซึ่งธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน…

 

Photo: Tuwaedaniya/AFP

     ‘การช่วงชิงจังหวะงานพระราชพิธีฯ ไปออก ม.44 แบบนี้ ขาดซึ่งกาลเทศะอย่างร้ายแรง!

     ‘ทุกคนอยากทราบใช่ไหมครับ? ทำไมต้องเร่งออก ม.44 ยกเลิกกฎหมายผังเมืองในพื้นที่ EEC? …ก็เพราะว่าในขณะนี้โครงการมาบตาพุดเฟส 3 ที่จะมีการถมทะเล และมีการจัดทำรายงาน EHIA ส่งให้กับ สผ. และ คชก. ไปแล้ว 1 รอบนั้น ในทางกฎหมาย โครงการนี้จะไม่สามารถผ่านการอนุมัติของ สผ. และ คชก. เพราะโครงการนี้ขัดกับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดระยอง ทั้งผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมมาบตาพุด

 

Photo: LILIAN SUWANRUMPHA/AFP

     ‘แต่ตอนนี้ ด้วยคำสั่งเผด็จการผ่าน ม.44 ตั้งใจออกมาปลดล็อกให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมือง ฉะนั้นโครงการมาบตาพุดเฟส 3 ถมทะเล จะได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างได้ นับแต่วันนี้เป็นต้นไป รวมทั้งโครงการอื่นๆ ในอนาคต ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่อื่นๆ ทุกๆ มุมของ EEC ด้วย’ 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories