×

เปิดรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังมีมติ 6:3 วินิจฉัย ‘ประยุทธ์’ นั่งนายกฯ ต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
30.09.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (30 กันยายน) หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องของฝ่ายค้าน ขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

 

ล่าสุดวันนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง (พล.อ. ประยุทธ์) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising