×

ประวิตรสั่งลงพื้นที่สำรวจการเผาในที่โล่ง ขอความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมาย แก้ปัญหาฝุ่นขนาดเล็กสะสมในหลายพื้นที่

โดย THE STANDARD TEAM
23.01.2021
  • LOADING...

วันนี้ (23 มกราคม) พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศปิดที่ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและค่า PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ของทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ 

 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคกลาง สาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทุกจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยให้เร่งจัดชุดเฉพาะกิจกระจายลงพื้นที่สำรวจ และหยุดสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทันที โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร โดยให้ขอความร่วมมือประชาชนและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

พร้อมกันนี้ ให้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันในห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง ขอให้แจ้งเบาะแสที่ 1650 โดยระหว่างนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories