×

ประวิตร เปิดโครงการ ‘เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ’ วันสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

โดย THE STANDARD TEAM
05.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (5 มิถุนายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ‘เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ’ (เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยมีวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมผู้บริหารจาก 20 กระทรวง และเครือข่ายภาคเอกชนกลุ่ม พีพีพี พลาสติก และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

 

พล.อ. ประวิตร ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้ร่วมมือกัน แสดงพลังขับเคลื่อนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาเรื่องขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563 ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย ที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ ‘เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)’ และคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากการใช้บริการรับ-ส่งอาหาร ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการแยกขยะ เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นับเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในสังคม และขยะทะเลได้ต่อไป

 

พล.อ. ประวิตรได้กล่าวเพิ่มเติม ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญของการแยกขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยายผลโครงการให้มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริง ควบคู่กับการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของคนไทย สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories