×
122078

ใช้บัตรคนจนซื้อของคืน VAT สูงสุดเดือนละ 500 บาท ทดลองใช้ 6 เดือน เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้

18.09.2018
  • LOADING...

วันนี้ (18 ก.ย.) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงเรื่องมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กับผู้มีรายได้น้อยว่า

 

หลักคิดคือผู้มีรายได้น้อย (ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี) เวลาซื้อสินค้าควรได้รับการดูแลเรื่องการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ควรเสียภาษีเท่าคนที่มีรายได้มากกว่า จึงจะใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนเงินให้ โดยเสีย VAT จริงแค่ 1% จากปกติ 7% โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรซื้อของร้านธงฟ้าที่จดทะเบียนเสียภาษีและมีการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์พ่วงอ่านบัตรที่จะแยกจำนวนเงินภาษี VAT ทุกๆ ครั้งที่ใช้จ่าย

 

อัตราภาษีจะแยกเป็น 3 ส่วน ตามสูตร 1-5-1 คือ

1% แรกคือส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังต้องเสีย แม้ซื้อของผ่านบัตร

5% คือเงินที่จะโอนคืนให้ในเดือนถัดไปผ่านกระเป๋าเงิน e-Money ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้  

1% สุดท้ายจะนำเข้าในบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนนั้น แต่ถ้าผู้ถือบัตรที่ไม่มีบัญชีนี้ก็สามารถหารือธนาคารให้มีการเปิดบัญชีต่างหากออกมาและกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม

.

โครงการนี้จะเริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 รวม 6 เดือน เพื่อเป็นการทดลองก่อน โดยทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรไม่ว่าจะเป็นเงินจากภาครัฐหรือเติมเงินในบัตรเองจะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มคืน แต่ใน 1 เดือนจะได้รับเงินคืนไม่เกิน 500 บาท

 

แต่ทั้งนี้หากคำนวณเฉพาะเงินที่ภาครัฐสนับสนุน ถ้าใช้จ่ายเต็มจำนวนจะได้ VAT คืนประมาณ 40 บาทต่อเดือน

 

วันเดียวนี้ ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบายถึงกรณีนี้ว่าเมื่อชาวบ้านใช้จ่ายผ่านบัตรสำหรับซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน สินค้าเกษตร หรืออุปกรณ์การศึกษาผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC โดยร้านค้าเชื่อมข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเพื่อนำยอดเงินใช้จ่ายจากบัตรเทียบเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมาจ่ายชดเชย (Cash Back) คืนให้กับชาวบ้านเมื่อมีการใช้จ่าย เช่น หากซื้อสินค้าจากบัตรสวัสดิการ 500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะได้ชดเชยคืนให้ 35 บาท เมื่อรัฐบาลกำหนดชดเชยคืนไม่เกิน 500 บาทต่อเดือนต่อราย ดังนั้นจะได้รับชดเชยคืนไม่เกิน 500 บาท ชาวบ้านต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไปในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อเดือน กระทรวงการคลังจึงไม่ได้ทำผิดวินัยการคลัง แต่เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและใช้เงินกองทุนมาช่วยเหลือ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories