×

โปรตุเกสปัดตกไม่ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตทำการุณยฆาตภายในประเทศ

30.05.2018
  • LOADING...

ประเด็นเรื่อง ‘การุณยฆาต’ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้าง ล่าสุด รัฐสภาโปรตุเกสลงมติไม่ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้การการุณยฆาตเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 110 เสียงต่อเสียงคัดค้าน 115 เสียง ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากคณะรัฐบาลที่มาจากพรรคสังคมนิยมที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม พร้อมทั้งหามาตรการรองรับคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

 

การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจากคำร้องขอของชาวโปรตุเกสกว่า 8,000 คนเมื่อปี 2016 ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธิตายอย่างมีศักดิ์ศรี (Death with Dignity) ด้วยการการุณยฆาต ซึ่งประเทศที่ค่อนข้างอนุรักษนิยมแห่งนี้เคยผ่านร่างกฎหมายทำแท้งมาแล้วในปี 2007 และอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี 2010 ที่ผ่านมา

 

แต่อย่างไรก็ตามการลงมติในครั้งนี้ได้รับแรงกดดันจากชาวโปรตุเกสจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเคร่งศาสนา หมอ และกลุ่มต่อต้านการทำแท้ง ซึ่งมารวมตัวกันในกรุงลิสบอน เมืองหลวงของประเทศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐสภาปัดตกร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมตะโกนว่า “พวกเราไม่เอาการุณยฆาต” “การุณยฆาตเป็นเพียงวิธีทรมานและเอาเปรียบคนสูงวัยเท่านั้น”

 

ในปัจจุบันการุณยฆาตเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเกือบจะทุกประเทศ ยกเว้นเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก แคนาดา โคลัมเบีย และบางรัฐในออสเตรเลีย อาทิ รัฐวิกตอเรีย เป็นต้น ซึ่งแต่ละรัฐแต่ละประเทศก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มักจะต้องเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นจึงจะร้องขอการทำการุณยฆาตได้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising