×

เยาวชนชาวคริสต์คาทอลิกปลื้มปีติ พระสันตะปาปาใกล้ชิด ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2019
  • LOADING...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จมาที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อประกอบพิธีมิสซาสำหรับเยาวชน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และตัวแทนเยาวชนมาร่วมในพิธีมิสซาและรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจำนวน 7,500 คน จาก 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอุ้มแฝดหญิง ธิดา และ ธิชา สุทธินาวิน วัย 5  เดือน ชาวชลบุรี และสัมผัสทักทายกับเยาวชน ซึ่งเป็นภาพที่คุ้นตาของพระองค์ สร้างความประทับใจให้กับคริสต์ศาสนิกชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมาก

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising