×
351997

POP LIVE: SOUND OF CHIANG MAI

08.04.2020
  • LOADING...

ย้อนความทรงจำถึงกลิ่นลมเมืองเหนือ ร่วมร้อง ร่วมคุย ซาวด์แทร็กชีวิตของศิลปินเชียงใหม่ เพื่อส่งพลังไปถึงทุกลมหายใจที่เชียงใหม่ เนื่องจากผลกระทบจากไฟป่าและ PM2.5

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories