×

กรมอนามัยเปิดผลโพล ชี้คนไทยกังวลโควิดระบาด-ค่าฝุ่น PM2.5 สูง ช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดย THE STANDARD TEAM
23.01.2022
  • LOADING...

วันนี้ (23 มกราคม) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิดอย่างใกล้ชิด และปริมาณค่าฝุ่น PM2.5 ที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในช่วงวันที่ 25-26 มกราคมนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ประชาชนจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพล วันที่ 15-21 มกราคม 2565 พบว่า คนไทยร้อยละ 65 ยังมีความกังวลหากมีการระบาดของโรคโควิด และปริมาณค่าฝุ่น PM2.5 สูง โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ กลัวติดเชื้อจากการไปจับจ่ายซื้อของวันไหว้ในตลาดของเทศกาลตรุษจีน ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต ร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ กลัวการติดเชื้อจากการรวมญาติที่บ้านหรือสถานที่พักอาศัย ร้อยละ 42 และห่วงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอาจติดเชื้อได้ง่าย มีอาการรุนแรง ร้อยละ 41.2

 

ขณะที่ร้อยละ 35 ไม่รู้สึกกังวล เนื่องจากมีการป้องกันตนเองอย่างดีแล้ว, ร้อยละ 71.9 รู้สึกชินกับสถานการณ์ และได้รับวัคซีนครบแล้วตามเกณฑ์ ร้อยละ 29.7 

 

นอกจากนี้ผลสำรวจอนามัยโพลยังพบว่า หากมีการระบาดของโรคโควิด และสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ประชาชนร้อยละ 85.3 จะป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากป้องกันเมื่อไปที่สาธารณะ, ร้อยละ 72.5 ล้างมือบ่อยๆ และร้อยละ 64.3 ติดตามสถานการณ์ฝุ่นและการระบาดของโรคเป็นระยะๆ

 

​“ทั้งนี้ประชาชนที่มีกิจกรรมช่วงวันตรุษจีน เช่น จับจ่ายซื้อของในวันไหว้ ทั้งในตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาเก็ต หรือมีการรวมญาติไหว้บรรพบุรุษ รวมถึงการกินอาหารร่วมกันภายในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดและการแพร่ของโรคโควิด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว ควรให้ความระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษ พร้อมทั้งให้ร่วมกันลดปริมาณการเกิดฝุ่น PM2.5 โดยไม่เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ไม่เผาขยะ ใช้ธูปสั้น หรือเปลี่ยนไปใช้ธูปไฟฟ้าแทน” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising