×

ประชาชนรวมตัวแต่งชุดไทยยื่นจดหมาย UN แสดงจุดยืนการใช้ ม.112 และเรียกร้องเสรีภาพผู้ต้องขังทางการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
19.09.2022
  • LOADING...
สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ

วันนี้ (19 กันยายน) ที่หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) ในประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กลุ่มประชาชนนัดหมายรวมตัวทำกิจกรรม สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ โดยรวมตัวกันใส่ชุดไทยยื่นหนังสือถึง ‘คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ’ ผ่านสำนักงาน UN ในประเทศไทย เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนกรณีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคดี โดยเนื้อหามีใจความว่า

 

กลุ่มพลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยใช้กฎหมายในประเทศไทย ตั้งแต่เกิดรัฐประหารโดยกองทัพไทยยึดอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้ทำการรัฐประหารได้สืบทอดอำนาจมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเผด็จการของประเทศไทยได้ใช้กฎหมายในการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อนักกิจกรรมและผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นจำนวนมาก  

 

สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ

 

โดยมีผู้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลมากกว่า 1,000 คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล รัฐไทยได้ใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ได้แก่ กฎหมายอาญามาตรา 112 กฎหมายอาญามาตรา 116 ซึ่งเป็นการตั้งข้อหาที่ร้ายแรง และมีอัตราโทษสูง รวมทั้งการใช้กำลังการประทุษร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการฝ่าฝืน พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน

 

รวมไปถึงถูกดำเนินคดีในระหว่างการประกันตัว และจำนวนนี้มีอย่างน้อย 250 คนถูกตั้งเงื่อนไขโดยศาลเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพในหลายๆ อย่าง และมากกว่า 60 คนถูกจำกัดอิสรภาพโดยติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EM ในการจำกัดการเดินทาง จำกัดเวลาในการออกนอกเคหสถาน และบางคนศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกเคหสถานตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่สำคัญที่สุดมีประชาชนอย่างน้อย 30 คนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ และทุกคนอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด 

 

สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ

 

ในฐานะพลเมืองไทย เราตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเราต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง แต่เราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม จึงไม่อาจพึ่งพากระบวนการยุติธรรมของประเทศเราได้ เพราะไม่เป็นธรรม 

 

เราทั้งหลายจึงมีหนังสือนี้มายังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: UNHRC) เพื่อรายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอความช่วยเหลือผ่านกลไกระหว่างประเทศที่มีความเหมาะสมในการสอดส่องดูแลบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน (The Universal Periodic Review: UPR) ซึ่งเป็นกลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พวกเราจึงขอเรียกร้องให้นานาชาติได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อกดดันรัฐบาลไทยในการหยุดยั้งการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการกับนักเคลื่อนไหวที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเผด็จการของไทยอย่างเร่งด่วน

 

สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ สามกีบป๊อบคัลเจอร์โคฟเวอร์ม็อบ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising