×

ความคืบหน้าผลพิจารณาคำสั่งให้ออกจากราชการ ก.พ.ค.ตร. ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’

โดย THE STANDARD TEAM
19.06.2024
  • LOADING...

ความคืบหน้าสำหรับการยื่นอุทธรณ์คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ลงนามโดย พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

มีแหล่งข่าวจาก ก.พ.ค.ตร. ให้ข้อมูลว่า ตามขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งรับไว้พิจารณาแล้ว และได้สั่งให้คู่กรณี ซึ่งในที่นี้คือรักษาการ ผบ.ตร. ทำคำแก้อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งขณะนี้ทำเสร็จแล้ว และส่งให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการได้รับคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวพร้อมด้วยพยานหลักฐานมาพิจารณา ก่อนส่งให้กับคู่กรณีคือ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์

 

ทาง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ จะพิจารณาคำแก้อุทธรณ์ และมีสิทธิแย้งคำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีได้ ซึ่งหากไม่มีคำแย้ง และพยานหลักฐานเอกสารครบถ้วนทั้งสองฝ่าย คณะกรรมการจะกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และกำหนดวันพิจารณาวินิจฉัยจากประธาน ก.พ.ค.ตร. โดยมีทั้งรูปแบบการแถลง แจกเอกสาร และการแจ้งด้วยวาจา

 

ทั้งนี้เอกสารหลักฐานทั้งหมดในสำนวน คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับทราบเท่าเทียมกัน เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณา หากสุดท้ายผลคำวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์ออกมา และคู่กรณีไม่สามารถรับได้ ก็มีโอกาสไปยื่นเรื่องต่อให้ศาลปกครองพิจารณา

 

ส่วนกรอบเวลาในการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ถูกกำหนดไว้ที่ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งก็คือวันที่ 25 เมษายน 2567 ฉะนั้นจนถึงวันนี้ (19 มิถุนายน) เป็นระยะเวลา 56 วัน หากมีการขยายเวลาสามารถทำได้ 2 รอบ รอบละ 60 วันเท่านั้น

 

แหล่งข่าวระบุว่า คณะกรรมการจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา หากจะมีความล่าช้าออกไปขึ้นอยู่กับคู่กรณี

 

เมื่อถามว่า กรณี พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ได้ยื่นขอให้เปลี่ยนตัวคณะกรรมการ เนื่องจากบางท่านเคยมีข้อขัดแย้งกัน ทางคณะกรรมการได้เปลี่ยนบุคคลใดบ้าง แหล่งข่าวระบุว่า ในสำนวนของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ มีกรรมการเพียง 1 คนที่ขอถอนตัวออกไป ซึ่งเป็นการถอนตัวตั้งแต่แรกที่ทราบว่า พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยื่นเรื่องมาที่ ก.พ.ค.ตร. นอกจากนั้นยังคงเดิม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising