×

MUJI

8 มีนาคม 2019

เข้าถึงแก่นของแบรนด์ดัง อ่านเล่มไหนดี

สำหรับคนทำธุรกิจนอกเหนือจากการศึกษาเรื่องการตลาดแล้ว การสร้างแบรนด์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจ เพราะไม่ใช่เพียงแค่โลโก้หรือสิ่งที่จับต้องได้ แต่แบรนด์คือการรวมถึงประสบการณ์ของการใช้บริการ   Readery Podcast เอพิโสดนี้จึงหยิบยกหนังสือที่เล่าถึงแบรนด์ดังที่เรารู้จัก ทั้ง Starbucks, Amazon และ Muji ว่าเบื้องหลังในการสร้างแบรนด์มีที่มาที่ไปอย...
13 พฤศจิกายน 2018

MUJI สร้างแบรนด์จากความว่างเปล่าอย่างไร ให้ครองใจคนทั่วโลก ยอดขาย 1 แสนล้านบาทต่อปี

‘ไร้แบรนด์ เรียบง่าย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ราคาเข้าถึงได้ สินค้าเน้นดีไซน์ที่สามารถใช้งานจริง’ ถ้าพูดถึงแบรนด์ที่ให้ภาพลักษณ์เช่นนี้ เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึง ‘มูจิ’ แบรนด์จากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถชนะใจผู้บริโภคกับสินค้าสีสันสบายตาที่ใครๆ ก็ต้องมีติดกระเป๋าอย่างน้อยหนึ่งชิ้น   สินค้าของมูจิมีหลาย SKU ไล่ตั้งแต่สินค้าชิ้นเล็กๆ อย่างเครื่องเ...

X
Close Advertising