×
360817

EEC

5 พฤษภาคม 2020

ไทยอยู่ตรงไหนในซัพพลายเชนโลก อีอีซียังเนื้อหอมอยู่ไหม ควรปรับตัวกับโลกาภิวัตน์ใหม่อย่างไร

เมื่อโลกหลังโควิด-19 มาพร้อมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุน อีอีซีมีแนวทางในการรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้ ประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตที่สำคัญของโลกควรมุ่งไปในทิศทางไหน   เคน นครินทร์ คุยกับ ดร.ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรายการ The Secret Sauce: Executive Espresso     ...
14 ธันวาคม 2019

ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ อะไรคือโอกาสและความท้าทาย

สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในฐานะผู้ประกอบการ นักธุรกิจ คนทำงาน อะไรคือโอกาสและความท้าทาย   เคน นครินทร์ เล่าถึง Aging Society สังคมผู้สูงอายุ เมกะเทรนด์ใหญ่ของโลกที่กำลังกระทบกับทุกคนและทุกประเทศในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Demographic Movement, Global Warming, Sharing Economy, Technology และ Geopolitics  ...
thesecretsauce
29 พฤศจิกายน 2019

EEC เปลี่ยนประเทศไทยจริงหรือ กระทบเราอย่างไร คุยกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

เมกะโปรเจกต์ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติจับตามองในหลายปีที่ผ่านมาคือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นอกจากจะใช้ดึงดูดนักลงทุนเอกชนทั้งในประเทศและต่างชาติ ยังเป็นความหวังให้คนใน 3 จังหวัดฝั่งตะวันออกอย่าง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กลายเป็นพื้นที่ทองคำ   ทว่าปัญหาที่สั่งสมมา ทั้งเชิงระบบปัญหาหน้างานเชิงพื้นที่ และการสร้างความเข้าใจกับคนท้องถิ่...