×

จุลินทรีย์

8 เมษายน 2023

วิธีดูแลลำไส้ สมองที่ 2 ของมนุษย์ให้ทำงานมีประสิทธิภาพ

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่า ‘ลำไส้’ เป็นสมองที่ 2 ของมนุษย์ เพราะนอกจากจะสามารถนึกคิด ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องผ่านสมองแล้ว จุลินทรีย์ในลำไส้จำนวนมากยังส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ เราจึงได้เห็นยาจิตเวชบางชนิดคือยาที่ใช้รักษาร่วมกับโรคลำไส้ด้วย   Top to Toe จะพาไปรู้จักสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘Little Brain’ ว่ามันสัมพันธ์...

X
Close Advertising