×

ขั้นตอนการวาง

28 กุมภาพันธ์ 2020

วางกลยุทธ์อย่างไรในโลกที่คาดเดาไม่ได้ ตอน 2 คิดและทำด้วยคาถา ‘ลองดูสิ’

Time Index  00:20 ย้อนถึงตอนที่ 1 แบบสั้นๆ  01:28 ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ 06:44 กระบวนการตีกรอบ 14:42 การสำรวจ (Scanning) 20:54 Multiple Future 31:32 กระบวนการเลือก 38:08 การวางแผน (Planning) 44:10 การลงมือทำ 55:22 Mindset ของผู้นำต่อไอเดียของลูกน้อง 58:57 สิ่งที่อยากฝากถึงคนทำธุรกิจในอนาคต   &nbs...

Close Advertising