×

รวมมิตรประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสำคัญ MEDLEY#1 | WEALTH HISTORY

16.04.2023
  • LOADING...

ฟังต่อเนื่องกับ WEALTH HISTORY รวมมิตรประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสำคัญ MEDLEY#1 ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของ City of London วิกฤตการเงินในปี 2008 หรือซับไพรม์และการล่มสลายของ Lehman Brothers รวมถึงการโจมตีค่าเงินปอนด์ของพ่อมดการเงินชื่อดังอย่าง จอร์จ โซรอส ติดตามได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข
Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman พนาธร ไชยกุล

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Coordinator & Admin พิชญ์สินี ยงประพัฒน์

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising