×

วิกฤต ‘ซับไพรม์’ และการล่มสลายของ Lehman Brothers | Wealth History EP.12

13.11.2022
  • LOADING...

จากจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงิน ‘ซับไพรม์’ ในอีพีที่แล้ว Wealth History EP.12 นี้มาคุยกันต่อว่าจุดพีคและจุดจบของวิกฤตคือจุดไหน สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคารครั้งใหญ่อย่างไร ไทยรอดพ้นจากวิกฤตการเงินได้เพราะอะไร หาคำตอบได้กับโฮสต์ประจำรายการ วิทย์ สิทธิเวคิน

 


Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ทิวาพร ปิ่นสุข
Episode Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Cameraman พนาธร ไชยกุล

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Coordinator & Admin กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Graphic Designer ฉัตรชัย เฉยชิต, นันทิยา ฤทธาภัย

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ชนเนตร ลอยครุฑ, ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, อารยา ปานศรี

Social Media สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising