×

ถวายชัยมงคล

03.05.2019
  • LOADING...

ทศมินทราบรมราชาภิเษก พอดแคสต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2452 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นแขกรับเชิญ ดำเนินรายการโดย ธนกร วงษ์ปัญญา Content Creator สำนักข่าว THE STANDARD

 

วันสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้เหล่าข้าราชการและประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ถือเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงพระบารมีของในหลวง รัชกาลที่ 10

 

ติดตามทศมินทราบรมราชาภิเษก พอดแคสต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทาง www.thestandard.co และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ THE STANDARD

 


 

Credits

The Hosts ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

ธนกร วงศ์ปัญญา


Show Creator ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producer ธนกร วงศ์ปัญญา

Co-Producer ณัฐชัย ตั้งวงศ์วิวัฒน์

อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising