×

เจาะ Money Game หุ้น ‘ณุศาศิริ’ เสี่ยง วิกฤตเงินขาดมือ | Morning Wealth 26 ธันวาคม 2566

26.12.2023
  • LOADING...

หลายปมฉุดหุ้น ‘ณุศาศิริ’ สูญมาร์เก็ตแคปเฉียด 2 หมื่นล้านบาท ธุรกิจขาดทุน ผู้ถือหุ้นใหญ่ฟ้องกันเอง ฟากนักวิเคราะห์มองเสี่ยงเจอปัญหาสภาพคล่อง รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ ‘ดอกเบี้ยขาลง’ ได้แค่ไหน และความหวังตลาดหุ้นในปี 2024 พูดคุยกับ ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนสายงานวิจัย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising