×

จุดจบ Bond Yield โลกติดลบ BOJ เตรียมถอย? เลิกใช้ดอกเบี้ยติดลบ | Morning Wealth 22 ธันวาคม 2565

22.12.2022
  • LOADING...

เกาะติดสถานการณ์ Bond Yield ทั่วโลกติดลบกำลังสิ้นสุดแล้วจริงหรือไม่ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 2 ปี พุ่งเหนือศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ด้าน Goldman Sachs ชี้ การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ BOJ อาจเป็นการเลิกใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ปรับ ‘กลยุทธ์ลงทุน’ เตรียมรับมือสงครามเงินเฟ้อภาคต่อกับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ตลอดปี 2023 พูดคุยกับ วีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล CFA, FRM Associate Director, ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising