×

ไทยเสี่ยงตกชั้นเข้ากลุ่มเศรษฐกิจไม่เสรี หวั่นนักลงทุนนอกหนี | Morning Wealth 16 มิถุนายน 2566

16.06.2023
  • LOADING...

ข้อมูลดัชนี Economic Freedom ประจำปี 2023 ชี้ว่า ประเทศไทยเสี่ยงตกชั้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างไม่เสรี รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ผลการประชุม Fed และ ECB นัยต่อการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ พูดคุยกับ เกษรี อายุตตะกะ, CFP® ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุน SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising