×

เฉลยแล้วทุกเงื่อนไข แผน ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ดีเดย์แจก พ.ค. 67 | Morning Wealth 13 พฤศจิกายน 2566

13.11.2023
  • LOADING...

เกาะติดประเด็นร้อน แผนกู้ 5 แสนล้านบาทรัฐบาลเศรษฐา ลุยแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท รวม 50 ล้านคนทั่วประเทศ เริ่มเดือนพฤษภาคมปีหน้า รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ภาวะดอกเบี้ยสูงนาน มุมมองต่อเศรษฐกิจโลก-ไทยเป็นอย่างไร ควรเตรียมตัวรับมือสภาวะนี้อย่างไร พูดคุยกับ ดร.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising