×

พิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน บิ๊กคอร์ปยุโรปอ่วม มูลค่าสูญกว่าแสนล้าน | Morning Wealth 8 สิงหาคม 2566

08.08.2023
  • LOADING...

สงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ทำบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปเจ็บหนัก คาดสูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่า 1 แสนล้านยูโร รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ตลาดลงทุนภายใต้การเมืองที่ไม่แน่นอน พูดคุยกับ เอกภาวิน สุนทราภิชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising