×

สะพัด! รัฐบาลเล็งแก้กฎหมายลดความเป็นอิสระ ‘แบงก์ชาติ’ | Morning Wealth 7 พฤษภาคม 2567

07.05.2024
  • LOADING...

สะพัด! รัฐบาลเล็งแก้กฎหมายลดความเป็นอิสระแบงก์ชาติ หลัง ‘แพทองธาร’ ชี้ ธปท. มีความเป็นอิสระ เป็นปัญหาต่อการแก้เศรษฐกิจ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

แก้ กม.ลดอำนาจ -โอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ให้ ธปท. ผลลัพธ์คืออะไร พูดคุยกับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 

อัปเดตมุมมองกลุ่ม ‘พลังงาน’ และกลยุทธ์การลงทุน พูดคุยกับ สุทธิชัย คุ้มวรชัย Head of Investment Strategy ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธรร์นรรส์ ช้างทอง

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising