×

เอส การจากลาของตัวละครที่รัก และจะอยู่ในหัวใจไปชั่วชีวิต Feat. สะอาด

08.12.2021
  • LOADING...

โลกคือการ์ตูน EP. นี้ ขอพาทุกคนไปสำรวจโลกของ เอส หนึ่งในตัวละครที่มีคนรักมากที่สุดใน One Piece และเป็นตัวละครนอกกลุ่มหมวกฟางที่มีคนอยากให้เราเอามาพูดถึงกันมากที่สุด

 

โลกของพี่ชายผู้แสนดี ลูกชายของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ รักพวกพ้องยิ่งชีวิต โจรสลัดผู้กล้าหาญตัวแทนที่ยืนยันว่าถึงแม้บางครั้งชีวิตอาจจะเจ็บปวด แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต ได้รับความรักที่สวยงาม และถูกจดจำในหัวใจของผู้คนแม้ในวันที่จากโลกนี้ไปแล้ว

 


 

Credits

 

Executive Producer ภัทรศยา เชาว์รัศมีกุล

Producers อรัณย์ หนองพล, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Creative ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส

Video Editor ชิษณุพงศ์ สุขสำอาง

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Cover Design พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

Proofreaders ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, วรรษมล สิงหโกมล, ภาวิกา ขันติศรีสกุล, นัฐฐา สอนกลิ่น, ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmasters รพีพรรณ เกตุสมพงษ์, ไชยพร ศิริกลการ, อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, วนัชพร ดวงนิล  

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising