×

เคยลองใช้เสียงและกลิ่น ช่วยเพิ่มพลังสมองดูหรือยัง? Sensory Integration #BrainRules

09.02.2021
  • LOADING...

จากหนังสือ Brain Rules ของ John Medina พูดถึง Sensory Integration หรือการผสมผสานประสาทสัมผัสเพื่อช่วยในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น แต่ประสาทสัมผัสที่มักถูกมองข้ามอย่างการดมกลิ่นและการฟังก็สำคัญไม่แพ้กันเลย

 

ลิงก์เข้ากลุ่ม ‘ภาษาดี ชีวิตดี โดยคำนี้ดีพอดแคสต์’: https://www.facebook.com/groups/kndgroup/

 

อีพี 364 : What’s your learning style? อย่างเราต้องเรียนรู้แบบไหนถึงจะได้ผลที่สุด

 

 

Source: 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 

Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Creative อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

Video Editor อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Illustrator Khunkhom
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admin วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี  

Archive Officer ชริน จำปาวัน
Music westonemusic.com 

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising