×

สองคำ, จบ.

17.10.2018
  • LOADING...

ยังคงยืนยันในความดีงามของความสั้นและความง่าย ใครถามอะไรมา ตอบสองคำจบ ครบถ้วนตามใจความและเจตนา เพราะเรื่องบางอย่าง ไม่ต้องพูดกันยาวก็ได้นี่นา

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising