×

สั้น, แต่ดี.

10.10.2018
  • LOADING...

Adverb ต่อไปนี้ ดี มีประโยชน์ ฟังโลด (สั้นๆ พอ รักษาคอนเซปต์)

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising