×

เล่าเรื่องวันแรกในชีวิต ที่ผมเก็ตว่าเราควรเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างไร #BritishCouncil

30.11.2018
  • LOADING...

ประสบการณ์ส่วนตัวของบิ๊กบุญในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ และ 3 เหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่ทำให้เขาเข้าใจว่า ที่จริงแล้ว อะไรเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรียนภาษาได้ผลที่สุด

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising