×

9 คำอันตราย ใช้ปุ๊บ โสดปั๊บ

05.11.2018
  • LOADING...

ประโยชน์ 3 ข้อของ 9 คำนี้ได้แก่ หนึ่ง คนมีคู่ถ้าไม่อยากกลายเป็นโสด ก็อย่าพูด สอง คนมีคู่ที่รู้สึกว่าอยากโสดแล้ว ก็ให้พูดบ่อยๆ และ สาม คนมีคู่ที่ เอ๊ะ ทำไมคู่ของเราพูดคำเหล่านี้บ่อยผิดสังเกต ก็จะได้รู้เท่าทันว่า อ้าวๆๆ นี่กำลังหาเรื่องให้ฉันบอกเลิกอยู่ใช่ปะ!

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising