×

PM2.5 ปัญหาเรื่องฝุ่นที่ไม่ใช่ขี้ฝุ่น กับ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

โดย THE STANDARD TEAM
15.01.2020
  • LOADING...

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วาระแห่งชาติที่รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ส่องวิธีการแก้ปัญหาไปกับ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories