×

ชัชชาติแจง ฝุ่นในกรุงเทพฯ เกิดจากรถ-อากาศ-การเผา ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะขอให้ Work from Home

โดย THE STANDARD TEAM
09.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (9 มีนาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการแก้ปัญหามลพิษในระยะยาว ว่าต้องดูเรื่องของแหล่งกำเนิดฝุ่นเป็นหลักและต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน เช่น กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เรื่องการดูแลการเผาชีวมวล ซึ่งทุกอย่างมีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองที่เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้ว

 

ดังนั้นทุกหน่วยงานและทุกคนที่อยู่ในแผนฯ ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยในส่วนของ กทม. เองทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่บางอย่างเป็นสิ่งที่เราควบคุมยาก เช่น สภาพอากาศ โดยจากการพยากรณ์คาดว่าพรุ่งนี้ (10 มีนาคม) จะบรรเทาลง ซึ่งเมื่อเช้าค่าก็ลดลงมาต่อเนื่อง

 

ชัชชาติกล่าวต่อไปว่า สาเหตุหลักของแหล่งกำเนิดมลพิษในกรุงเทพฯ มี 3 ส่วน คือ รถยนต์ สภาพอากาศ และการเผาชีวมวล หากจะแก้ปัญหามลพิษได้ก็ต้องรณรงค์ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ลง เปลี่ยนเครื่องยนต์รถยนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้น

 

รวมถึงมาตรการด้านภาษีคือเก็บภาษีรถยนต์เก่าให้มากขึ้นเนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่หลายหน่วยงานต้องร่วมมือกัน และในอนาคตจะพัฒนาแบบนวัตกรรมดูถึงสภาพของการเก็บความร้อนของเมืองว่ามีผลต่อการดักฝุ่นหรือไม่อีกด้วย

 

ในส่วนของการให้ Work from Home จากสถานการณ์ฝุ่นที่ไม่ได้ดำเนินการในขณะนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าอีก 2 วันสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งทาง กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จะดูแลติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากฝุ่นเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ก็จะประกาศ Work from Home ต่อไป ส่วนเรื่องการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่น กทม. ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปลูกไปแล้วกว่า 200,000 ต้น โดยมีการดูแลต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างดี ซึ่งประชาชนสามารถติดตามต้นไม้ที่ปลูกได้ที่ https://www.bkk1milliontrees.com

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising