×

PM2.5 ยังน่าห่วง กรมควบคุมมลพิษเผย กรุงเทพฯ เกินค่ามาตรฐานทั้ง 6 สถานี และมีแนวโน้มสูงขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
12.03.2018
  • LOADING...

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 มีนาคม เวลา 12.00 น. ตรวจวัดได้ระหว่าง 69-86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานทั้ง 6 สถานี ได้แก่ เขตบางนา, วังทองหลาง, ริมถนนพระราม 4, ริมถนนอินทรพิทักษ์, ริมถนนลาดพร้าว และริมถนนพญาไท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกสถานี โดยเฉพาะสถานีอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ที่ตรวจวัดได้สูงถึง 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 8.00 น. ที่วัดได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

โดยสาเหตุเป็นเพราะสภาพอากาศในพื้นที่ กทม. วันนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก ความชื้นร้อยละ 84 ลมสงบ ลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง สำหรับคนทั่วไปแนะนำให้ลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็กควรสวมหน้ากาก N95 ที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ส่วนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นหากมีอาการหายใจลำบาก หายใจถี่ แน่นหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์

 

ด้านสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กรมควบคุมมลพิษรายงานว่ามีปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้ 38-98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยตรวจวัดสูงสุดได้ 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้สาเหตุของหมอกควันเกิดจากไฟป่า เนื่องจากการลักลอบเผาเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัดในการกวดขันไม่ให้มีการเผาตลอดช่วงเวลาห้ามเผา และเฝ้าระวัง กำกับดูแล เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising