×

นายกฯ พบลอร์ดแคเมอรอนฯ ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักร สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

โดย THE STANDARD TEAM
20.03.2024
  • LOADING...
เศรษฐา ลอร์ดแคเมอรอน

วันนี้ (20 มีนาคม) เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ลอร์ดแคเมอรอนแห่งชิปปิงนอร์ตัน (The Right Honourable the Lord Cameron of Chipping Norton) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดย ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

นายกฯ และลอร์ดแคเมอรอนฯ ต่างยินดีที่ไทยและสหราชอาณาจักรยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ ได้ร่วมในพิธีลงนามความตกลง Thailand-UK Strategic Partnership Roadmap ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ โดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ไทยมีความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วย พร้อมยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร พร้อมหวังว่าการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการจะช่วยกระชับความร่วมมือในทุกด้าน โดยสหราชอาณาจักรพร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับไทยในสาขาที่เชี่ยวชาญ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง และการศึกษา เป็นต้น

 

ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นายกฯ เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยผ่านการเปิดตลาดการค้ากับต่างประเทศ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งยกระดับรายได้ให้แก่คนไทย พร้อมเชิญชวนสหราชอาณาจักรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ ยินดีกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับไทย และหวังว่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันจะเพิ่มมากขึ้น 

 

ส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคง ลอร์ดแคเมอรอนฯ กล่าวถึงการเดินทางไปพบและหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย และได้หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงระหว่างกัน พร้อมขอบคุณไทยที่สนับสนุนการสมัครเข้าร่วมในกรอบการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus) นายกฯ ยินดีที่ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงของทั้งสองมีความใกล้ชิด หวังว่าไทยและสหราชอาณาจักรจะร่วมมือกันให้ใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 

 

ด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นายกฯ ชื่นชมบทบาทของสหราชอาณาจักรในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งลอร์ดแคเมอรอนฯ สนใจกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับไทยให้ใกล้ชิดมากขึ้น ผ่านการสนับสนุนในกองทุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมระหว่างประเทศ (International Science Partnership Fund: ISPF) ของสหราชอาณาจักร

 

ส่วนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ลอร์ดแคเมอรอนฯ ชื่นชมที่ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมชั้นนำของโลก และมีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรชื่นชอบมาเที่ยวประเทศไทยจำนวนมากทุกปี ซึ่งนายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้แก่คนไทยในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กระตุ้นการท่องเที่ยวและการดำเนินธุรกิจ 

 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในเมียนมา รัสเซีย-ยูเครน และความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยไทยในฐานะประเทศที่ไม่ได้มีส่วนในความขัดแย้ง มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายเจรจาอย่างสันติ เพื่อนำไปสู่ความสงบสุข

 

ภาพ: thaigov.go.th

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising