×

นายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าฯ 55 เมืองน่าเที่ยว ปรับเมืองดึงนักท่องเที่ยวกระจายสู่ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 67

โดย THE STANDARD TEAM
11.06.2024
  • LOADING...
เมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัด

วันนี้ (11 มิถุนายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 55 จังหวัด และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังปี 2567 

 

เศรษฐากล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลยุทธ์ ‘เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว’ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียง กระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยว 

 

เศรษฐากล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวทั้ง 55 จังหวัด ซึ่งการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวจะต้องมีความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งมอบประสบการณ์ ร้านอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยว ผ่าน 5 Must Do It in Thailand นำเสนอเสน่ห์ไทย กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ ประกอบด้วย Must Eat: อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่น 
Must See: ละลานตาวัฒนธรรม 
Must Seek: Unseen ถิ่นน่าเที่ยว 
Must Buy: หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก และ 
Must Beat: สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจ 

 

เศรษฐายังกล่าวมอบนโยบายด้วยว่า ขอให้พัฒนาการเดินทาง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของทุกจังหวัด เสริมการเชื่อมต่อ เช่น สายการบิน เครือโรงแรมต่างๆ และร้านอาหาร ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเข้มข้น พร้อมสนับสนุนท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงความปลอดภัย ผลักดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลก และปรับปรุงการทำงานโดยตั้ง KPI ที่ชัดเจน รวมทั้งขอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อทำงานให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising