×

นายกฯ ห่วงประชาชน สั่งหน่วยงานคุมเข้มควบคุมฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะรถส่วนบุคคล-รถโดยสารสาธารณะ

โดย THE STANDARD TEAM
25.12.2021
  • LOADING...
ฝุ่นละออง

วันนี้ (25 ธันวาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมปริมาณของฝุ่นละออง PM2.5 สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่อยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และเมืองหลัก ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อน (เดือนตุลาคม-มีนาคมของทุกปี) ทำให้มีสภาวะอากาศนิ่ง ส่งผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศ

 

โดยนายกฯ วางแนวนโยบายและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบาย ‘ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ’ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งการเพิ่มจุดตรวจวัดควันดำขาเข้า-ขาออก ตามถนนสายหลักต่างๆ การขยายจุดตรวจให้ทั่วทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ และระงับการใช้รถที่มีควันดำจนกว่าจะมีการนำรถไปปรับปรุงแก้ไข 

 

รวมถึงในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขอให้มีการตรวจวัดค่าไอเสียของรถก่อนนำออกมาวิ่งให้บริการประชาชน ปรับปรุงเครื่องยนต์ของรถให้มีประสิทธิภาพ ให้มีค่าไอเสียที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มมาตรการอื่นๆ ให้เข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงที่คาดการณ์ว่าฝุ่นละออง PM2.5 จะสูงเกินมาตรฐาน อาทิ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน และกรองอากาศ ให้มีรอบที่น้อยลง เช่น จากปกติกำหนดที่ 12,000 กิโลเมตร เหลือ 6,000 กิโลเมตร และการกำหนดอัตราค่าไอเสียให้เข้มข้นกว่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด เช่น จากปกติที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดอัตราค่าไอเสียอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 45 ให้กำหนดให้เข้มข้นเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ทุกคัน

 

ธนกรกล่าวต่อไปอีกว่า มาตรการนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นเพื่อลดการสะสมของค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางนโยบายระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ต่อไป นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชน เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่แจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising