×

หุ้น PLANB – MACO นิ่ง แม้แจงการลงทุนใน Zipmex ไม่กระทบผลประกอบการ

22.07.2022
  • LOADING...
PLANB-MACO

PLANB -MACO ยืนยัน ลงทุน Zipmex ไม่กระทบผลประกอบการ แจงการลงทุนรวมกันกว่า 250 ล้านบาท เป็นการลงทุนในหุ้น Zipmex ไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ย้ำเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ขณะที่ราคาหุ้นแกว่งกรอบแคบสลับบวก-ลบ 

 

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) วันนี้ (22 กรกฎาคม) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวานนี้ที่ปิดตัวในแดนลบ โดยราคาล่าสุด (เวลา 10.30 น.) อยู่ที่ 6.20 บาท ขณะที่ราคาหุ้น บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) แม้เปิดตัวในแดนบวก แต่ราคาปรับลดลงในเวลาต่อมา ล่าสุด (เวลา 10.30 น.) อยู่ที่ 0.49 บาท 

 

ส่วนวานนี้ หุ้น PLANB และ MACO ปรับตัวลดลงจากกรณีการเข้าลงทุนใน Zipmex ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

 

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ บมจ.แพลน บี มีเดีย หรือ PLANB เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้เข้าลงทุนใน Zipmex โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ Zipmex จำนวน 51,133 หุ้น โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 1,933,333 ดอลลาร์ (คิดเป็น 64,060,011 บาท) โดยคิดเป็นสัดส่วนจำนวน 0.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Zipmex

 

ขณะที่ ธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการ บมจ.มาสเตอร์ แอด หรือ MACO เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้เข้าลงทุนใน Zipmex โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ Zipmex จำนวน 150,933 หุ้น โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 5,706,667 ดอลลาร์ (คิดเป็น 190,232,743 บาท) โดยคิดเป็นสัดส่วนจำนวน 2.82% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Zipmex

 

โดย PLANB และ MACO ได้ชี้แจงในทิศทางเดียวกันว่า การลงทุนใน Zipmex นั้น เป็นการลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน Zipmex เท่านั้น ไม่ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มของ Zipmex แต่อย่างใด และค่าสูงสุดของขนาดรายการการลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น การลงทุนใน Zipmex ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อกำไรขาดทุนของบริษัท

 

ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทได้รับทราบถึงประเด็นการออกประกาศระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex อันเนื่องมาจากสภาวะความผันผวนของตลาด และปัญหาทางการเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex Thailand) บริษัทในเครือของ Zipmex ซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะมีการชี้แจงให้นักลงทุนทราบในรายละเอียดต่อไป

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising