×

ชมคลิป: จาก 10 ล้านเหลือศูนย์ ‘ภูเก็ตโมเดล’ แง้มประตูรับต่างชาติคือคำตอบที่ยังมีคำถาม

16.09.2020
  • LOADING...

จากภูเก็ตโมเดล นำมาสู่มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 กันยายน อนุมัติ Special Tourist VISA (STV) ให้ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาพักระยะยาว (Long Stay) อยู่เมืองไทยได้สูงสุด 9 เดือน โดยต้องต่อวีซ่าทุกๆ 3 เดือน

นี่อาจเป็นแสงสว่างเล็กๆ ของชาวภูเก็ตและจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาที่ต้องจับตาอีกมาก เพราะแม้แต่ที่ภูเก็ต ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ขณะที่โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวกว่า 94% ในปี 2562 ปกติภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ 10 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวไทยปีละ 4 ล้านคน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นศูนย์มานานหลายเดือน แม้ภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ แต่ก็ช่วยภูเก็ตได้น้อยมาก เพราะรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป

ส่วนนักท่องเที่ยวไทยก็ไม่สามารถเติมเต็มสถานประกอบการในภูเก็ตได้เพียงพอ มิหนำซ้ำภูเก็ตยังมีภาพจำที่ไม่ดีในสายตานักท่องเที่ยวไทยในเรื่องราคาค่าครองชีพและค่าเดินทางภายในจังหวัด

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories