×

PEA ลงนาม MOU พัฒนาโครงข่ายและสถานีอัดประจุ รองรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทย [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
28.10.2021
  • LOADING...
PEA

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ พนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

 

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมมือศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้รองรับการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามโครงข่าย ระบบสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปในการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เข้ากับระบบไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

 

นอกจากนี้ยังร่วมศึกษาและพัฒนาโมเดลธุรกิจของ PEA VOLTA แพลตฟอร์มสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสารและยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบธุรกิจร่วมและยืนยันสิทธิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายผล PEA VOLTA 

 

ทั้งนี้ PEA ได้พัฒนา PEA VOLTA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน PEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA แล้ว จำนวน 57 สถานี และมีเป้าหมายเปิดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 73 สถานีภายในปี 2564 และทยอยเปิดให้บริการเพิ่มรวมทั้งสิ้น 263 สถานีภายในปี 2566

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising