×

POP EYE: น้ำตกเปรโต๊ะลอซู จังหวัดตาก

19.10.2020
  • LOADING...
น้ำตกเปรโต๊ะลอซู จังหวัดตาก

น้ำตกขนาดใหญ่ โดดเด่นด้วยรูปหัวใจเป็นเอกลักษณ์ ชาวกะเหรี่ยงเรียกน้ำตกนี้ว่า ‘ปิตุ๊โกร’ แต่คนทั่วไปมักคุ้นหูในชื่อ เปรโต๊ะลอซู ตัวน้ำตกตั้งอยู่เขตชายแดนไทย-เมียนมา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การเดินทางกว่าจะมาถึงต้องนั่งรถผ่านโค้ง 1,219 โค้ง และต้องเดินเท้าเข้าป่าเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ผ่านทั้งลำธาร ทางรกชัน และผาสูง

 

น้ำตกเปรโต๊ะลอซู จังหวัดตาก

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising