×

ตรวจพบบัตรเขย่ง กกต. สั่งเลือกตั้ง ‘นายกเมืองพัทยา’ ใหม่ใน 2 หน่วย 12 มิ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2022
  • LOADING...
เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

วันนี้ (31 พฤษภาคม) วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (กกต.ชลบุรี) ให้สัมภาษณ์ว่า ทางสำนักงาน กกต.ชลบุรี ได้รับหนังสือแจ้งจากทางสำนักงาน กกต.กลาง มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายนนี้ เนื่องจากปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวทั้ง 2 หน่วยนั้นมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการนำบัตรไปใช้ในทางทุจริตหรือเวียนเทียนบัตรจึงสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 105 ตาม

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม หลังการเลือกตั้งในวันที่ 12 มิถุนายนเสร็จสิ้น ทาง กกต. จะนำผลคะแนนของทั้ง 2 หน่วยที่สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ไปรวมกับผลคะแนนก่อนหน้านี้ 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ หรือ เบียร์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนสูงสุดอยู่ที่ 14,349 คะแนน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising