×

สวนปทุมวนานุรักษ์ สวนที่อยู่ข้างเซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมเปิดอย่างไม่เป็นทางการ 20 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
15.05.2023
  • LOADING...
สวนปทุมวนานุรักษ์

มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดให้บริการ ‘สวนปทุมวนานุรักษ์’ เขตปทุมวัน อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยช่วงแรกจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

 

สำหรับการเปิดให้บริการสวนปทุมวนานุรักษ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ ขนาดประมาณ 27 ไร่ ประกอบด้วย สวนหย่อม สวนป่า บึงรับน้ำ และลานกิจกรรม ในเบื้องต้นได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทดลองใช้ในบริเวณพื้นที่สวนหย่อม (ส่วนที่ติดกับถนนราชดำริ) สำหรับเป็นพื้นที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว และออกกำลังกาย

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญในการสืบทอดเจตนารมณ์การสร้างสวนปทุมวนานุรักษ์ จึงเข้ามามีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ รวมทั้งอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงสวนปทุมวนานุรักษ์ให้เรียบร้อยเหมาะสมกับการเปิดอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทดลองใช้บริการสวนปทุมวนานุรักษ์ โดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร หรือส่งมายังอีเมล [email protected] โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากประชาชนผู้มาใช้บริการ จะนำไปปรับปรุงการให้บริการและพัฒนางานส่วนที่เหลือสำหรับการเปิดสวนปทุมวนานุรักษ์อย่างเป็นทางการต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising