×

พัชรวาทเข้าสภา ตอบกระทู้ สว. แจงปมจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชน

โดย THE STANDARD TEAM
04.03.2024
  • LOADING...
พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (4 มีนาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สว. ถึง พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พล.ต.อ. พัชรวาท ได้เดินทางมาตอบด้วยตนเองถึงที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนฯ นั้นเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุม COP26 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรฯ ทำโครงการปลูกป่าชายเลนฯ 

 

โดยมีหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่าชายเลนยังคงเป็นของรัฐ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าของโครงการ ควบคุมดูแล และติดตามประเมินผลโครงการ ไม่ใช่เป็นการอนุญาตสัมปทาน โดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ดำเนินการปลูกป่าชายเลนเมื่อปี 2565 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและเอกชนมีส่วนร่วม

 

พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนฯ มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งเอกชน องค์กร และมูลนิธิ รวม 14 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการปลูกป่าชายเลนฯ ยังคงเป็นพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ และชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการได้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเพียงสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตตามระเบียบที่กรมทรัพยากรทางทะเลฯ กำหนดเท่านั้น การดำเนินโครงการไม่ใช่อนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้ เป็นเพียงให้ร่วมดำเนินโครงการเท่านั้น ชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์ จับสัตว์น้ำ หาของป่า ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน และวิถีชีวิตได้อย่างปกติ โดยต้องเป็นไปอย่างสมดุล ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าวต่อว่า ทางกระทรวงทรัพยากรฯ ยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายรัฐบาล แต่จะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดี ผลเสีย ความคุ้มค่า และประโยชน์ของชาติและประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญ หากโครงการใดไม่ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงทรัพยากรฯ จะยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ยังมีมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาป่าชายเลน โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ลงทะเบียนกลุ่มชุมชนชายฝั่ง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมดูแลฟื้นฟูป่าชายเลนตามกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเลฯ

 

นายกฯ สั่ง ครม. ต้องไปตอบกระทู้สภา

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (3 มีนาคม) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่าได้สั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจในการตอบกระทู้ถามสดของรัฐสภากรุณาไปตอบตามที่ได้ประสานนัดหมายกันไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในสัปดาห์ที่แล้ว หากรัฐมนตรีติดภารกิจ ขอให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปตอบแทน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising