×

นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ‘เบียร์ ปรเมศวร์’ พร้อมทีมงานเดินหน้า ชู 4 เป้าหมาย 15 นโยบาย ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2022
 • LOADING...
เบียร์ ปรเมศวร์

วานนี้ (20 มิถุนายน) ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ หรือ เบียร์ นายกเมืองพัทยา นำทีมคณะผู้บริหาร สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนเข้ารับมอบตำแหน่งนายกเมืองพัทยา พร้อมชูนโยบายเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานใน 4 เป้าหมาย 15 นโยบาย ภายใต้แนวทาง ‘Better Pattaya ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น’

 

มี ร.ต. ปราโมทย์ ทับทิม ร.น. ปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

 

ถือเป็นวันแรกที่ ปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก พร้อมแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ดังนี้ 

 

รองนายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย 

 

 1. วุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ 
 2. มาโนช หนองใหญ่ 
 3. ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล 
 4. กฤษณะ บุญสวัสดิ์

 

คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย

 

 1. วัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษา
 2. ธัชชัย สุภพรพสุพัฒน์ 
 3. ยุวธิดา จีรภัทร์ 
 4. สุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ 
 5. ปรีชา ค้าขาย 

 

เลขานุการนายกเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย

 

 1. ภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ 
 2. วรพต พงษ์พาลี 
 3. ศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด 
 4. พิทยา ภิรมย์อ้น 
 5. ชูเกียรติ หนองใหญ่ 

 

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน 4 เป้าหมาย 15 นโยบาย ภายใต้แนวทาง ‘Better Pattaya ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น’ ด้วยมาตรการเร่งด่วนเศรษฐกิจ รายได้ การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาการขุดเจาะสาธารณูปโภค ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองพัทยาและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ในการแก้ปัญหา พัฒนาเมืองพัทยาให้ราบรื่นและมีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ปรเมศวร์กล่าวว่า ตลอดเวลา 4 ปีนับจากนี้ พร้อมขับเคลื่อนเดินหน้าสร้างให้พัทยากลับมามีความหวัง เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การทำงานแบบมืออาชีพ สร้างเมืองพลวัตใหม่ที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เชื่อมต่อการบริหารจัดการและงบประมาณร่วมกับระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น ยกระดับความเชื่อมั่นทางธุรกิจ การค้า การลงทุน ในฐานะมหานครศูนย์กลางแห่ง EEC เพื่อให้พัทยาเป็นเมืองนานาชาติ เป็นบ้านที่น่าอยู่ และก้าวสู่เมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้ประชาชน ไม่มีคำว่าเจ้านาย ไม่มีคำว่าลูกน้อง มีเพียงพี่น้องที่มีความตั้งใจทำงานให้กับเมืองพัทยาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising