×
361499

PACE รับขาดสภาพคล่องยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ SET เพิ่มเหตุขึ้นเครื่องหมาย C

โดย THE STANDARD TEAM
08.05.2020
  • LOADING...

สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จ ด้วยการปรับโครงสร้างทางการเงินและองค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานทั้งหมด

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยื่นคำร้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล โดยได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และศาลล้มละลายกลางมีกำหนดนัดไต่สวนเพื่อมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ และรักษามูลค่าทางธุรกิจ เบื้องต้นทางสถาบันการเงินตกลงที่จะให้การสนับสนุนโครงการนิมิต หลังสวน เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผน

รายละเอียดสำคัญภายในประกาศ ดังนี้

  1. บริษัทฯ และบริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด (PCC) ในฐานะลูกหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
  2. บริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากศาลมีคำสั่งตั้งบริษัทฯ และ PCC เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบรรดาอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ และ PCC จะตกเป็นของบริษัทฯ และ PCC ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย
  3. แนวทางการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ PCC คือการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยเบื้องต้น สถาบันการเงินได้ตกลงให้การสนับสนุนโครงการนิมิต หลังสวน เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หลังจากที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งผู้ทำแผน

 

นอกจากนี้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ PACE ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วย Cash Balance ไปจนถึงวันที่แก้เหตุดังกล่าว โดยช่วงที่ผ่านมา PACE ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories