×

ภาพรวมประเทศในอาเซียนฉีดวัคซีนโควิดไปถึงไหนแล้ว โดย Our World in Data

03.09.2021
  • LOADING...

นี่คือภาพรวมการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดในบรรดาประเทศย่านอาเซียน โดย Our World in Data นับตั้งแต่ช่วงราวๆ ต้นปี 2021 ที่ผ่านมา โดยสิงคโปร์ที่ถือเป็นประเทศแรกในย่านนี้ที่เริ่มเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองก่อน มีสัดส่วนผู้เข้ารับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็มเกือบ 80% ของจำนวนพลเมืองทั้งประเทศ 

 

ขณะที่ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองมากที่สุดในเชิงปริมาณของย่านนี้อย่างอินโดนีเซีย เดินหน้าฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 102 ล้านโดส แต่เนื่องจากมีจำนวนพลเมืองมากกว่า 276 ล้านราย จึงทำให้ขณะนี้มีเพียงราว 13.4% ของจำนวนพลเมืองทั้งประเทศเท่านั้นที่เข้ารับวัคซีนครบโดสแล้ว

 

ส่วนประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 33.69* ล้านโดส มีพลเมืองราว 37.08% เข้ารับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยเหลือระยะเวลาเพียง 1 เดือนเศษ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านโดสเพื่อเปิดประเทศ ขณะที่เหลืออีก 120 วันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านราย หรือ 70% ของจำนวนพลเมืองภายในสิ้นปี 2021 ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ารับวัคซีนครบโดสแล้ว 13.82% และมีผู้ที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วอยู่ที่ราว 6 แสนราย

 

หมายเหตุ*: จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 กันยายน (เฉพาะเข็มที่ 1 และ 2)

รวบรวมข้อมูล: วันที่ 3 กันยายน 2021

 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising