×

OR จัดงาน ‘Inclusive Growth Days empowered by OR’ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน 22-24 ก.ค. นี้ ที่ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
18.07.2022
 • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 mins. read
 • แนวทางการเติบโตแบบ ‘Inclusive Growth’ จะเป็นวิถีแห่งการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต OR จึงจัดงานเสวนาและโชว์เคสธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Inclusive Growth Days empowered by OR’ สร้างโอกาสเติบโตร่วมกันกับธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกขนาด
 • ระดมกว่า 50 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พร้อมเจาะลึกโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ที่จะมาช่วยต่อยอดการลงทุนผ่านหัวข้อเสวนาที่สอดคล้องไปกับพันธกิจทั้ง 4 ด้านของ OR ได้แก่ Seamless Mobility, All Lifestyles, Global Market และ OR Innovation
 • กว่า 100 บูธโชว์เคสสินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากพันธมิตรของ OR พร้อมเปิดพื้นที่แห่งโอกาสที่ไม่สิ้นสุด เพื่อการเจรจาจับคู่ทำธุรกิจร่วมกัน (Business Matching) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการร่วมธุรกิจกับ OR เท่านั้น
 • ‘Inclusive Growth Days empowered by OR’ จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ที่ชั้น 22 บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีที่เว็บไซต์ zipeventapp.com/e/Inclusive-Growth-Days

เมื่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากขึ้น โดยเฉพาะหลังวิกฤต COVID-19 อีกทั้งภาวะสงครามที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาพลังงาน ยิ่งทำให้ช่องว่างและระยะห่างของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กเพิ่มมากขึ้น

 

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เผยว่า ปัจจุบันประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมีอยู่เพียง 20 ประเทศทั่วโลก ผู้คนที่ครอบครองทรัพย์สินและมีความมั่งคั่งสูงสุดมีราว 10% ของประชากรโลก แต่ถือครองทรัพย์สินมากกว่า 50% ของโลก ขณะเดียวกันประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชากร 96% เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ข้อมูล และเทคโนโลยี แต่ประเทศกำลังพัฒนามีเพียง 65% ของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  

 

จิราพร ขาวสวัสดิ์ CEO OR

 

ตัวเลขดังกล่าวยิ่งตอกย้ำความเชื่อของ OR ที่ว่า โลกธุรกิจในอนาคต หากต้องการเติบโตแบบยั่งยืน การทำธุรกิจแบบ ‘Exclusive Growth’ หรือเติบโตด้วยตัวเอง ทิ้งคนด้อยกว่าไว้ข้างหลัง จะทำให้ธุรกิจรายเล็กล้มหายตายจาก รวมถึงประชาชนที่ขาดโอกาสที่ไม่สามารถก้าวไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

 

แนวทาง ‘Inclusive Growth’ จะเป็นวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ OR จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ตอัป และทุกธุรกิจได้มีโอกาสสร้างการเติบโตร่วมกัน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

 

เดินหน้าแนวคิดเติบโตแบบ Inclusive Growth ในงาน ‘Inclusive Growth Days empowered by OR’

เพื่อตอกย้ำ ‘โออาร์ = โอกาส’ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Empowering All toward Inclusive Growth’ จึงจัดงานเสวนาและโชว์เคสธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Inclusive Growth Days empowered by OR’ สร้างโอกาสเติบโตร่วมกันกับธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกขนาด ตลอดจนสตาร์ตอัป และผู้สนใจ ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ที่ชั้น 22 บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

 

“เราตั้งใจจัดงาน Inclusive Growth Days empowered by OR ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจสู่อนาคต และเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกขนาด จะได้รับประโยชน์จากการมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมองหาพันธมิตรและช่องทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจต่างๆ” จิราพร กล่าว  

 

 

ระดม 50 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ไขรหัสแห่งความสำเร็จ พร้อมเจาะลึกโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต

ความยิ่งใหญ่ของงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมกว่า 50 ท่าน มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์

 

“ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำที่มาร่วมงานนี้ล้วนตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการแสวงหาผลกำไร ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเติบโตร่วมกันแบบ Inclusive Growth” จิราพร กล่าวเสริม

 

โดยหัวข้อเสวนาตลอด 3 วัน จาก 50 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ยังสอดคล้องไปกับพันธกิจทั้ง 4 ด้านของ OR ได้แก่

 

 • Seamless Mobility: EV พลิกโฉมธุรกิจพลังงานและการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ
 • All Lifestyles: ตอบโจทย์ทางเลือกการใช้ชีวิตในอนาคต ทั้งอาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว รวมถึงชอปปิงผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการไทยเด็ดทั่วประเทศ
 • Global Market: โอกาสของธุรกิจไทยในต่างแดน และหลากหลายสูตรสำเร็จเพื่อการเติบโตในต่างประเทศ รวมถึงเคล็ดลับของ Café Amazon ในตลาดโลก
 • OR Innovation: นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สร้างตลาดใหม่ด้วยการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในธีม Inclusive Growth

 • Sharing Session from Startups ทำความรู้จักกับสตาร์ตอัปยุคใหม่
 • Inclusive Growth ทิศทางธุรกิจแห่งอนาคต โดย จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR
 • Inclusive Economy ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจที่เติบโตร่วมกับสังคม โดย ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • Inclusive Business Model โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต โมเดลธุรกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด และ จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ดำเนินการเสวนา
 • Inclusive Finance โมเดลการเงินแห่งอนาคต เพื่อการเติบโตร่วมกัน โดย วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ธนา โพธิกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด และ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจ (Group Chief Economist) และกรรมการผู้จัดการ ซีกรุ๊ป โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ดำเนินการเสวนา

 

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ในธีม Seamless Mobility และ All Lifestyles

Seamless Mobility Theme

 • From Gas to Green พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดย ศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR โดย อติชาญ เชิงชวโน ผู้ดำเนินการเสวนา
 • The World of EV ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อโลกเพื่อเรา โดย รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
 • EV Moments ช่วงเวลาที่ดีต่อใจ ดีต่อโลก โดย ศิวภูมิ เลิศสรรค์ศรัญย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด เอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด และ วริศร เรียงประยูร กรรมการผู้จัดการ เอ มอเตอร์ส กรุ๊ป โดย อติชาญ เชิงชวโน ผู้ดำเนินการเสวนา
 • The World of Seamless Mobility โลกแห่งการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ โดย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (เคเคทีที) พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธารินี สุทธิปริญญานนท์ นายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย PTT และ บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR โดย อติชาญ เชิงชวโน ผู้ดำเนินการเสวนา

 

All Lifestyles Theme

 • เรียนรู้แนวคิดการสร้างธุรกิจด้วยความสุขในหัวข้อ Taste of Happiness รสชาติแห่งความสุข โดย ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • แนวทางการเติบโตของธุรกิจ Wellness ในหัวข้อ Wellness Destination จุดหมายที่ร่างกายได้ยิ้ม โดย ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด ผู้ก่อตั้ง THANN Wellness Destination
 • Beyond Food มากกว่าอาหาร แต่คือสุขภาพที่ดีขึ้น โดย ชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) และ สมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ OR โดย อรการ จิวะเกียรติ ผู้ดำเนินการเสวนา
 • All Lifestyles for Good Health ตอบโจทย์การใช้ชีวิตกับสุขภาพดีที่คุณเลือกได้ โดย วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ วิภาวี วงศ์สิริศักดิ์ CCO และผู้ร่วมก่อตั้งโกวาบิ โดย อรการ จิวะเกียรติ ผู้ดำเนินการเสวนา

 

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ในธีม Global Market และ New Innovation

Global Market Theme

 • Borderless Fashion แฟชั่นไร้พรมแดน โดย เดวิด โจว ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) และผู้ร่วมก่อตั้ง โพเมโล แฟชั่น
 • Thai Brands to Global Market สร้างแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก โดย ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) วีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และ รชา อุทัยจันทร์​ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ OR โดย ศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินการเสวนา
 • Thai Business in Global Arena ธุรกิจไทยไม่แพ้ใครในเวทีโลก โดย กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ ชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด โดย ศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินการเสวนา
 • ร่วมค้นหาโอกาสทางธุรกิจในต่างแดนกับ Global Opportunities for Thai Businesses โอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน โดย สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

New Innovation Theme

 • เปิดมุมมองการเป็นสตาร์ตอัปที่สร้างนวัตกรรมไปพร้อมกับแก้ปัญหาให้กับโลกในหัวข้อ Impact Innovation สตาร์ตอัปยุคต่อไป สร้างตลาดใหม่โดยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย กระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks และผู้บริหารกองทุน ORZON Ventures
 • สัมภาษณ์พิเศษ The Journey of Thailand’s 1st Unicorn กว่าจะเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของเมืองไทยโดย คมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจแฟลช โดย รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ดำเนินการเสวนา
 • Technology for a Sustainable Future เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดย ธีระ กนกกาญจนรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์​ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มอร์ลูป จำกัด แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด และ นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ กรรมการ บริษัท ไรส์ อินโนเวชั่น ฮับ จำกัด โดย รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ดำเนินการเสวนา
 • New Innovation toward Sustainable Society นวัตกรรมสู่สังคมที่ยั่งยืน โดย พงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง เฟรชเก็ต สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Local Alike หลุยส์ อัลบาน บาทาร์ด ดูเปร ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน ยินดี (Yindii) และ ราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ORion OR โดย รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ดำเนินการเสวนา
 • Together toward Inclusive Growth เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน โดย จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR

 

โชว์เคสกว่า 100 บูธ พื้นที่สร้างโอกาสไม่มีที่สิ้นสุดให้กับธุรกิจไทย

โอกาสไม่มีที่สิ้นสุดยังมาในรูปแบบของการจัดโชว์เคสผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากพันธมิตรของ OR ทั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ตอัป ที่มาพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกว่า 100 บูธ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ผลิตภัณฑ์และสินค้าอาหารจากธุรกิจในเครือและพันธมิตรของ OR, ผลิตภัณฑ์และอาหารจากโครงการไทยเด็ด และเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายจาก Café Amazon ที่มาจำลองบรรยากาศ Green Oasis ขึ้นภายในงาน รวมถึงเมนูพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะ Café Amazon ในต่างประเทศเท่านั้น

 

พร้อมเปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้คนตัวเล็กและคนตัวใหญ่ได้มาเจรจาจับคู่ทำธุรกิจร่วมกัน (Business Matching) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจของ OR เท่านั้น แต่สามารถมาเจรจาธุรกิจกับรายอื่นๆ ที่มาร่วมในงานได้ เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Inclusive Growth ให้เดินหน้าไปด้วยกัน ที่สำคัญพื้นที่ Business Matching ที่เห็นในงาน จะเป็นต้นแบบของพื้นที่ถาวรที่จะเปิดตัวที่ Energy Complex อาคาร B บริเวณชั้น 1 เพื่อเป็นพื้นที่พูดคุยกับธุรกิจทุกประเภท พร้อมเดินหน้า ‘Inclusive Partnership Model’ เพื่อแสวงหาพันธมิตรและช่วยพันธมิตรขยายธุรกิจสร้างการเติบโตร่วมกัน

  

 

 

นอกจากองค์ความรู้ที่อัดแน่น โอกาสทางธุรกิจที่ไม่มีที่สิ้นสุด งานครั้งนี้ OR ยังเตรียมความบันเทิงมามอบให้กับผู้เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นนท์ ธนนท์ เอ๊ะ จิรากร เจ๋ง Big Ass โต้ง Twopee พร้อมกิจกรรมจากดารา นักแสดง และแขกรับเชิญคนดังมากมายที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น ไบร์ท นรภัทร ตรี ภรภัทร ฟิล์ม ธนภัทร ตงตง กฤษกร เน๋ง ศรัณย์ กระทิง ขุนณรงค์ และ ภณ ณวัสน์

 

“Inclusive Growth Days empowered by OR” เปิดให้เข้าชมงานฟรีตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น. ที่ชั้น 22 บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีที่เว็บไซต์ zipeventapp.com/e/Inclusive-Growth-Days 

 

อย่าลืม! แสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง พร้อมผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าร่วมงาน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising