×

เปิดผลสำรวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด-19

14.04.2020
  • LOADING...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยข้อมูลผลสำรวจเรื่อง ‘คนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด-19’ และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล โดยคณะนักวิจัยโครงการวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง 

 

โดยมีข้อค้นพบที่สำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่และการดูแลตัวเองของคนจนเมืองในวิกฤตโควิด-19, ผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาล

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories