×

กทม. เปิดสวนสาธารณะให้ออกกำลังกาย แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

โดย THE STANDARD TEAM
02.09.2021
  • LOADING...
Park

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ปรับมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา โดยหนึ่งในนั้นคือการให้เปิดสวนสาธารณะ

 

วันนี้ (2 กันยายน) บรรยากาศสวนลุมพินี ซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญในการออกกำลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยประชาชนเดินทางมาออกกำลังกายท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด ทั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ โดยส่วนใหญ่เป็นการวิ่งรอบสวนสาธารณะ ขณะที่บางจุด เช่น ลานลีลาศ ลานแอโรบิก และสนามเด็กเล่นยังปิดให้บริการอยู่

 

ขณะที่ทาง กทม. เริ่มเปิดสวนสาธารณะใน กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยอนุญาตเฉพาะออกกำลังกายเท่านั้น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ และห้ามใช้เพื่อสันทนาการอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ กทม. โดยเห็นชอบให้ปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/กิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

 

Park

Park

Park

Park

Park

Park

Park

Park

Park

Park

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising